Det framgår av kommentarer som Oona Lönnstedt och Peter Eklöv under utredningen gång har lämnat till Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet.

Oona Lönnstedt lägger ansvaret för att studien saknade försöksdjursetiskt tillstånd helt och hållet på Peter Eklöv. Om någon har betett sig oredligt är det enligt henne han som har gjort det. När hon tidigare forskade i Australien var det enligt henne praxis att mer seniora forskare fixade den sortens tillstånd.

Oona Lönnstedt avvisar helt den så kallade tidslinje som har gjorts för att försöka få ordning på när studien startade och om Oona Lönnstedt var kvar tillräckligt länge på försöksstationen på Gotland för att kunna ha fullföljt alla de experiment som beskrivs i Science-artikeln. Hon vidhåller att försöken med ägg, yngel och mikroplaster på försöksstationen på Gotland utförts precis så som uppgavs i artikeln i vetenskapstidskriften Science.

Hon hävdar också andra forskare på försöksstationen, som vittnat om att de inte sett henne utföra de rätt omfattande experimenten, är otillförlitliga. Ett skäl till detta skulle vara att de fortfarande låg och sov när hon tidigt på morgnarna var uppe och såg till sin försöksutrustning och sina yngel.

I den sista inlagan från Oona Lönnstedt till nämnden, daterad 7 november, skriver hon:

"Vad som är oroväckande är att ni verkar vilja tro på en annan tidslinje än den som jag har gett. Att utredningen verkar ha som intention att få fälla studien för oredlighet känns fruktansvärt."

Peter Eklöv å andra sidan, som inte vistades på forskningsstationen utan hade en – enligt sig själv mycket liten – rådgivande roll på distans, skriver att han under utredningens gång övergått från att helt lita på sin mycket självständigt arbetande och välmeriterade kollega till att gradvis förlora allt förtroende för hennes uppgifter.

"Med utgångspunkt från Oonas e-postkontoutdrag finns det ingen möjlighet att experimentet kunde ha gjorts som beskrivet i artikeln. Tiden är helt enkelt inte tillräcklig", skriver han i sin sista inlaga till nämnden 30 oktober.