Sedan i måndags har de nya professorerna hållit sina installationsföreläsningar och under fredagen hölls de tre sista föreläsningarna av Sven Oskarsson, Rose-Marie Amini och Johannes Messinger.

Prick klockan 15 intogs platserna i Universitetsaulan för den högtidliga och traditionsenliga ceremonin som hållits vid Uppsala universitet sedan december år 1625. Numera installeras ju alla professorer vid en gemensam högtid.

– Det känns högtidligt och det är roligt att man behållet traditionerna med en föreläsning och sedan en ceremoni. Det blir lite av en vecka då man kan börja reflektera, säger Andrei Malinovschi, nybliven professor i klinisk fysiologi.

Artikelbild

| Till vänster, Andrei Malinovschi, nybliven professor i klinisk fysiologi. Till höger universitetslektor Martin Wohlin, pedagogisk pristagare 2017.

Termen ”installation” kommer från ritualen för att införa en nyutnämnd domkyrkopräst till hans plats i korstolen. På samma sätt installerar universitetets rektor symboliskt professorer genom att föra in dem i procession till katedern.

– Jag är ju då inte professor utan en pedagogisk pristagare. Jag tycker det är jättekul och viktigt att man lyfter fram lärandet en sådan här dag. Jag uppskattar verkligen att få komma hit och vara i så här härligt sällskap, säger universitetslektor Martin Wohlin.

I år kunde installationen hållas i Universitetsaulan igen efter renoveringarna, i fjol hölls installationen i Domkyrkan. Ett stort antal besökare med familj, vänner och kollegor var under fredagseftermiddagen på plats för att hylla de nya professorerna.