Alla relationer råkar ut för sina påfrestningar och det mesta går att reda ut inom förhållandet. Men om man hamnar i problem finns alltid möjligheten att söka hjälp hos kommunens familjerådgivning.

Carin Olin är en av tre familjerådgivare som arbetar inom Uppsala kommun. Hon har arbetet som familjerådgivare i Uppsala i fem år och har tidigare lång erfarenhet som familjeterapeut.

– De flesta som kommer hit vill ha hjälp att lösa problem. Sedan finns det de som kommer hit för att de vill ha hjälp att separera också: "hur gör vi det på bästa sättet, hur gör vi med barnen och hur går det till", säger hon.

De som söker hjälp gör det för allt som har med relationer att göra: från att man grälar mycket – om barnens uppfostran, om relationen till svärföräldrar och andra anhöriga eller brist på intimitet i förhållandet – till att man inte pratar alls.

– Det kan röra sig om allt – och inget har förvånat mig. Mycket av det vi gör handlar om att vi kan berätta om hur det funkar och att vi kan normalisera de bekymmer folk har. Det hör livet till att man måste "gnöla" med varandra ibland för att komma vidare, säger Carin Olin.

Finns det en risk att ett par kommer till er och tror att ni ska lösa problemen åt dem?

– Det förekommer att de tror att de ska få en manual för vad de ska göra, men det är inte så vanligt. De flesta förstår att de kan få hjälp att se på saker på ett annat sätt.

Stress ställer till en del för dagens barnfamiljer, menar Carin Olin. Att laga mat och snyta ungar och svara på jobbmejl på fritiden och hålla sig uppdaterad på sociala medier – och samtidigt få tid att ta vara på parrelationen – kan vara en stor påfrestning.

– Ja, det kan vara ganska osexigt och då brukar man inte vara så himla glada i varann heller. För vardagen är ganska trist, ibland måste man hjälpas åt att hitta lite guldkant på den och hjälpas åt att prioritera gemensam tid utan barnen.

När ett par kommer till familjerådgivningen börjar man med att kartlägga problemen och man träffas max åtta gånger. Carin Olin är noga med att skilja på familjerådgivningens verksamhet och terapi, här går de inte ner på djupet. Behöver paren mer hjälp kan de hänvisas vidare till terapi och om det visar sig att det finns andra problem, till exempel med missbruk, ger man tips om vart man kan vända sig för att få hjälp.

Familjerådgivning är lagstadgad sedan 1995 och något kommunen måste kunna erbjuda invånarna. Det är sträng sekretess och man skriver inga journaler.

– Det ska vara en låg tröskel, man ska verkligen kunna komma hit och prata om sitt allra privataste, säger Carin Olin.

Hon tycker att arbetet som familjerådgivare är spännande, nya par har nya problem. Och hon rekommenderar verkligen par att söka hjälp med sina svårigheter.

– Jag tycker att det är bättre att söka råd och hjälp innan relationen går sönder – man kan få hjälp att rädda den. Då blir man så mycket gladare med varandra – och barnen blir gladare när de har glada föräldrar. Det är ju så i familjer, känslor smittar i nära relationer och om en mår dåligt så mår alla dåligt, säger Carin Olin.