Vid 06-tiden inträffade två singelolyckor i Almungetrakten med bara några hundra meters mellanrum. Båda bilarna voltade av vägen.

Ännu en singelolycka ägde rum ungefär samtidigt i Märsta på länsväg 273.

Någon timme senare inträffade ytterligare en singelolycka strax utanför Fjärdhundra, och vägen stängdes av i båda riktningarna.

Trafikverket varnar om risken för halt väglag på grund av återfrysning av fuktiga vägar. Flera av de större vägarna har halkbekämpats under morgonen.