När barnen på förskolan Lilla Academia i Uppsala äter lunch får en pojke gå hem. Orsaken: hans mamma är arbetslös.  Förskolan gör inget fel, enligt Skolverket men barn- och ungdomsnämndens ordförande kritiserar förskolan.

Mamman till pojken, som vill vara anonym, är djupt upprörd över att hennes son behandlas annorlunda än de andra barnen i förskolan på grund av föräldrarnas situation.
– Det sänder signaler till honom om att han inte är lika mycket värd som de andra barnen. Det är fruktansvärt osympatiskt, säger hon.
Pojken omfattas av kommunens så kallade 15-timmarsregel, som går ut på att barn till arbetslösa och sjukskrivna har rätt till maximalt 15 timmar i förskolan per vecka.

Den privata förskolan Lilla Academia har valt att förlägga den tiden till tre timmar per dag mellan klockan åtta och elva. Det innebär att pojken ofta är först på förskolan och då får vara ute på gården en timme.
– Det är orättvist att min son ska tvingas upp tidigare än de andra barnen bara för att stå ute på en gård, och sedan få gå hem när de andra får mat. Det vore bättre om han fick gå mellan klockan nio och tolv, säger mamman.

Att Lilla Academia bestämt sig för tiden åtta till elva förklarar företagets vd Susanne Jansson med att det passar förskolans verksamhet bäst, eftersom man har pedagogisk verksamhet mellan nio och elva.
– Våra pedagogiska aktiviteter är inget som föräldrarna kan göra lika bra, därför vill vi att barnen ska vara där då. Att äta tillsammans kan också vara en social träning men det kan man även göra i hemmet, säger hon.

Men då kan han väl få komma klockan nio?
– Nej, vi känner att åtta till elva funkar bäst för oss.

Varför kan ni inte vara flexibla?
– Någonstans måste man vara konsekvent. För oss är det vikigt att alla behandlas lika. Det får inte blir godtyckligt vem som får komma när, säger Susanne Jansson.

I Uppsala kommun är det upp till varje enskild förskolechef att bestämma hur 15-timmarsbarnens vistelsetid ska fördelas.
Enligt en studie gjord av Skolverket år 2007 erbjöd bara en mindre del av landets kommuner, 14 procent, lunch till de 15-timmarsbarn som går tre timmar per dag. I Skollagen finns flera formuleringar som säger att barn ska behandlas lika i förskolan. Men Skollagen är en ramlag som inte detaljreglerar vilka rättigheter exempelvis 15-timmarsbarn har.
– Det som finns är allmänna råd för kvalitet i förskolan och i dem anges att all förskoleverksamhet ska syfta till barnets bästa. Men vad det betyder är ju en tolkningsfråga som vad jag vet inte har prövats, säger Johanna Fred, undervisningsråd på Skolverket.

Cecilia Forss (M), som är ordförande i kommunens barn- och ungdomsnämnd, är kritisk till Lilla Academias agerande.
– Jag håller helt med mamman. Jag förstår inte varför han inte kan få börja en timme senare, lunchen är ju också en del av den pedagogiska verksamheten, säger hon.

Men varför ställer du då inte det kravet som ansvarig politiker?
– Vi går inte in och detaljreglerar verksamheter på det sättet. Hittills har vi försökt att prata med förskolorna som gör så här och det har fungerat bra. Jag hoppas det löser sig på det viset även i det här fallet, säger Cecilia Forss.