Omröstningen skedde efter en och en halv timmes debatt där såväl de som skrivit motionen som yrkade att partiet skulle söka ett nytt kommunalråd som de som stött Stefan Hanna kom till tals.

Närmare 150 centerpartister kom till Danmarks bygdegård och Uppsalakretsens årsmöte på torsdagskvällen. Den stora frågan för mötet att ta ställning till var om kretsen fortfarande har förtroende för Stefan Hanna som gruppledare i fullmäktige och kommunalråd. Enligt uppgift till UNT på torsdagskvällen innan dörrarna till samlingslokalen stängdes och årsmötet inleddes, hade 30 av de personer som prickades av i röstlängden betalat sin medlemsavgift till partiet samma dag, alltså på torsdagen.

Media nekades tämligen burdust inträde i bygdegården, men fick uppgifter om att ett knappt tiotal av de nyblivna medlemmarna när de tillfrågats, förklarat att de blivit ombedda att komma.

Anne Lennartsson, kretsordförande, sade efter omröstningen om Stefan Hanna att hon inte kände till att några personer med medlemskap så nytt att det gällde från torsdagen funnits med på mötet.

Förtroendet för Hanna har ifrågasatts internt alltsedan åsikterna han torgfört på sin blogg om bland annat pensionärer och överviktiga blev allmänt kända i början av januari. I en motion till årsmötet har 40 centerpartister tillkännagivit att de saknar förtroende för Stefan Hanna.

En av undertecknarna, Leif Johansson, som så sent som 2010 avgick som ordförande för centerdistriktets åtta kommuner, fanns förstås med på årsmötet.
– Energin riktas inåt på grund av de här diskussionerna när vi i stället borde föra fram våra frågor till medborgarna. En ledande företrädare för partiet måste ha medlemmarnas förtroende, och vi anser att Stefan Hanna nu bör ta ett steg tillbaka, men naturligtvis vara kvar i partiet. Jag hoppas att det här mötet ska leda till något positivt, sade Leif Johansson före mötet.

Bland de yngre av dem som infann sig till årsmötet fanns Simon Henriks från Centerstudenter. Han twittrade under förtroendedebatten: ”Jag kommer aldrig i hela mitt liv ta ett uppdrag för Uppsalacentern. Den mobbningen som Stefan Hanna utstår vill jag ej uppleva.”

Simon Henriks har på sin blogg tagit starkt ställning för Stefan Hanna, och twitterinlägget efter rösträkningen löd: ”Stefan Hanna är kvar! Förnyelsen kan fortsätta!”