Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt, är Älvkarleby den kommun i länet som har de minsta inkomstklyftorna år 2015. Där ligger ginikoefficienten, som är ett mått på ekonomisk jämlikhet och visar hur inkomsterna är fördelade inom befolkningen, på 0,25.

När alla i ett samhälle har samma inkomst, och det råder total jämlikhet, är värdet 0. Ligger värdet på 1 innebär det maximal ekonomisk ojämlikhet. Däremot säger inte värdet något om hur höga eller låga inkomsterna är.

Uppsala kommun har de största inkomstskillnaderna i länet, med ginikoefficienten 0,31. Det här följer mönstret från övriga landet:

– Generellt kan man säga att spridningen i inkomster ofta är större i storstadsregionerna, säger Johan Lindberg, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

I samtliga kommuner i Uppsala län har inkomstskillnaderna ökat under åren 2011–2015, minst har de ökat i Älvkarleby och mest har de ökat i Knivsta. Även här följer länet trenden i riket, sedan 2011 har inkomstskillnaderna ökat i 270 av landets kommuner.

– Att ginikoefficienten har stigit i merparten av Sveriges kommuner sedan 2011 ligger i linje med statistiken på riksnivå. Det beror helt enkelt på att inkomstspridningen har ökat i stort, säger Johan Lindberg, till Nyhetsbyrån Siren.