Riksåklagaren (RÅ) har beslutat att överklaga den friande domen till Högsta Domstolen (HD). Den hiv-positive mannen åtalades förra året för framkallande av fara för annan, sedan han haft oskyddade samlag och därför, enligt åklagaren, utsatt sin partner för risken att smittas.

Vid rättegången i Uppsala tingsrätt hördes bland andra den smittade mannens läkare som konstaterade att han hade en välinställd hiv-behandling och att smittorisken därför var så låg att den inte var värd att beakta. Ett utlåtande från statsepidemiolog Anders Tegnell gav starkt stöd för läkarens uppgift. Tingsrätten slog fast att det inte funnits någon konkret fara för smittoöverföring och friade mannen.

Åklagaren överklagade till hovrätten som utan vidare omsvep slog fast att tingsrättens friande dom var korrekt. Men Riksåklagaren Anders Perklev – som är ensam allmän åklagare i HD – anser att det är viktigt för rättstillämpningen att få ett utslag i högsta instans och anser att mannen ska dömas för framkallande av fara för annan. RÅ har ännu inte närmare utvecklat skälen för sitt överklagande.

RÅ överklagar endast 10-20 hovrättsdomar per år till HD. För att domstolen över huvud taget ska ta upp fallet krävs först prövningstillstånd.