Mark- och miljööverdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd för dörrfrågan. Bygglovstvisten har tidigare passerat tre instanser – byggnadsnämnden, länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Där förlorade kommunen och valde då att överklaga till mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans för bland annat bygglovsärenden. Enbart de fall som anses ha särskild betydelse hanteras av domstolen, som nu beslutat att tvisten om dörrarna på Uppsala resecentrum uppfyller kraven för ett slutligt avgörande på högsta nivå.

I sak handlar fallet om önskemålet från fastighetsägaren Jernhusen om att byta dagens så kallade slagdörrar till karuselldörrar i terminalbyggnadens entréer. Befintliga dörrar står enligt bolaget öppna så långa perioder, till följd av ökat antal besökare, att huset blir kallt och dragigt.

Kommunen säger nej till dörrbytet och anser bland annat att karuselldörrar skulle förvanska husets arkitektur och försvåra passage. Dessutom påpekar kommunen att de delar av dörrarna som når utanför fasaden skulle hamna på kommunal mark.

Artikelbild

| ...nya karuselldörrar, men fått nej av kommunen. Nu avgör högsta instans.

Plan- och byggnadsnämndens majoritet sade nej till bygglovet. Länsstyrelsen gick på samma linje, medan mark- och miljödomstolen nyligen rev upp beslutet och godkände bygglovet. Enligt domstolen skulle dörrbytet bara få marginell betydelse för husets utseende.

Mark- och miljööverdomstolen kommer inom kort att inleda sin hantering av ärendet, men inga besked finns om när deras dom kan väntas.