Det har varit förbjudet att sälja insekter som mat i EU och Sverige i 20 år. Det beror på att insekter klassas som så kallat nya livsmedel och därför måste godkännas enligt en särskild EU-process.

Trots EU:s förbud säljs och produceras mat med insekter i några EU-länder. Det beror på att nuvarande lagstiftning inte har varit tillräckligt tydlig, ett kryphål i lagen har gjort att det funnits visst tolkningsutrymme, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Men vid årsskiftet förtydligas EU-lagstiftningen om insekter som nya livsmedel.

– Konsumentens hälsa och säkerhet går först, säger Annica Sohlström, generaldirektör vid Livsmedelsverket.

LÄS MER: Matbutik sålde insekter

Tanken är att skydda konsumenter från okända faror som allergier, gifter och smittor. Om ett företag vill sälja insekter som mat måste de presentera ett vetenskapligt underlag som visar att konsumenterna inte utsätts för risker. Först när det finns tillräckligt beslutsunderlag blir livsmedlet godkänt för försäljning i hela EU.

Flera företag i Sverige är dock intresserade av att sälja mat tillverkad av insekter. Tills det blir möjligt vill Livsmedelsverket vara ett stöd för dessa aktörer.