UNT kunde på måndagen avslöja att det kommunala bolaget Uppsala konsert och kongress (UKK) köpt in tjänster för över 700 000 kronor utan upphandling. Konsulten i fråga har även en vänskapsrelation till UKK:s vd Lena Åberg Frisk.

I upphandlingslagen, LOU, finns inga särskilda regler kring jäv. Det gör det däremot i både kommunallagen och förvaltningslagen, men de kommunala bolagen omfattas inte av dem.

– Jävsreglerna skulle behöva tillämpas på de här bolagen också, men så ser det inte ut i dag. Då får man de här oerhört knepiga konsekvenserna. Det är rätt bedrövligt, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Är det en miss från lagstiftaren?

– Det är väl så att den kommunala sektorn inte har någon lust att få en massa fler regler i de kommunala företagen. Så länge man kan hävda att det inte finns några problem så finns det inget akut behov att ändra på det. Men det dyker upp fler och fler frågor som rör situationer där kommunala jävsregler skulle slagit till om det inte var så att verksamheten bedrevs i företagsform.

Olle Lundin förklarar att det finns delar av upphandlingslagen som slår till om någon part får en fördel i en upphandling. Det kan handla om specifik information som de andra anbudsgivarna inte fått.

– Då bryter man mot LOU. Men det är inte säkert att vederbörande har fått någon fördel bara för att man är en privat vän. Det kan se illa ut, men det finns egentligen inga regler kring just det.

Utgångspunkten för jävsreglerna i offentlig verksamhet är vikten av att skattemedel förvaltas på rätt sätt och att förtroendekapitalet skyddas.

– Situationer där det upplevs finnas vänskapsband eller skäl som inte är sakliga till varför ett beslut fattas, framförallt mellan den offentligt finansierade och privata sfären, är något som upplevs som korrupt av många. Och när offentlig upphandling är involverad så är det väldigt viktigt att man vet att det går schysst till, säger Natali Phalén, generalsekreterare för den ideella näringslivsorganisationen Institutet mot mutor.

Hur bör man agera om det finns en privat relation i en offentlig upphandling?

– Ett sätt att undvika misstankar är att deklarera relationen och att backa från beslutet, att hålla sig på en armslängds avstånd. Transparens är generellt väldigt positivt och ofta det bästa sättet att undvika korruption och misstankar om korruption. Men det är ändå viktigt att hålla en distans så att det inte upplevs som att kompisförhållandet påverkar ens yrkesroll. Det gäller att vara försiktig och ha ett väldigt stort mått av gott omdöme och medvetenhet om hur saker kan uppfattas utifrån.