Helge Iversen dömdes 2004 till livstids fängelse för att bland annat ha legat bakom mordet på sin hustru, som sköts av familjens barnflicka i pastorsvillan i Knutby. Han har begärt att få straffet omvandlat till tidsbestämt straff, men fick nyligen avslag av Örebro tingsrätt. Nu överklagas beslutet till hovrätten. Via sin försvarare begär Helge Iversen att med egna ord få berätta för hovrätten om förändrade omständigheter sedan avslaget:

– Sedan förhandlingen i Örebro tingsrätt har det fattats beslut om nya villkor för hans del. Riskbedömningen har på nytt visat sig vara den lägsta möjliga och han har fått utökade permissioner, säger advokat Anton Strand till UNT.

Örebro tingsrätt ansåg i sitt beslut att Helge Iversen "i allt väsentligt" medverkat till sin återanpassning i samhället och att risken för återfall i nya allvarliga brott är låg, även om det finns svårigheter i bedömningen. Tingsrätten slog ändå fast att frågan om tidsbestämt straff är alltför tidigt väckt. Genom sin försvarare begär han nu att hovrätten river upp tingsrättens beslut och fastställer ett tidsbestämt straff.

Som UNT tidigare rapporterat har Helge Iversen planer på att arbeta med sociala insatser inom Svenska kyrkan när han friges. Han har enligt advokaten erbjudits en praktikplats hos en församling i Stockholmsområdet. Flera företrädare för kyrkan har gett sitt stöd till den forne Knutbypastorns begäran om tidsbestämt straff, men agerandet har också blivit omdiskuterat och väckt kritik inom Svenska kyrkan.

Det finns ännu inga besked om när hovrätten tar upp fallet till prövning.