I våras presenterade konstnären Meta Isæus-Berlin skissen över sitt konstverk "Bordet och ordet", som ärkebiskopen och kyrkostyrelsen vill skänka till Uppsala Domkyrka. Verket är tänkt att stå på Domkyrkoplan, som en del av svenska kyrkans 500 års-jubileum av reformationen. Men nu kan kyrkans egna församlingsråd sätta stopp för planerna. Som Kyrkans Tidning tidigare skrivit tackar de nämligen nej till gåvan i en skrivelse till Uppsala pastorats kyrkoråd, som har sista ordet i frågan.

Församlingsrådet menar att placeringen för konstverket skulle "störa den storartade vy av domkyrkan som vi anser vara synnerligen viktig". Därtill menar de att kostnaden för verket, fyra miljoner kronor, skulle kunna få flera medlemmar att lämna kyrkan. En av dem som står bakom skrivelsen är Magnus Åkerman(M). Enligt honom har de medlemmar han talat med varit positiva till beslutet att tacka nej till gåvan.

– Det är inte någonting som församlingen vill ha. Det är en gåva som ingen har frågat efter, som inte fyller någon vettig funktion och som kostar fyra miljoner. Ingen jag mött tycker att det här är en bra idé, säger Magnus Åkerman.

Artikelbild

Viktig fråga. Om Uppsala pastorats kyrkoråd säger ja kan konstverket stå klart under våren 2018.

Kerstin Ramdén(S) är ordförande i kyrkorådet. Hon tror inte att konstverket skulle dominera omgivningarna kring Domkyrkan.

–Jag hoppas att vi ska komma till ett gemensamt svar i den här frågan, men det är ingen hemlighet att jag tycker det är roligt om det blir av. Jag tror på idén och att det skulle bidra till hela upplevelsen av kyrkan, säger Kerstin Ramdén.

Till en början skulle kyrkorådet ta beslut i frågan den 19 september, men nu tror Kerstin Ramdén att beslutet kommer skjutas upp. Istället har ärkebiskop Antje Jackelén i samråd med Kerstin Ramdén bjudit in kyrkorådet till brunchmöte i ärkebiskopsgården. Det har fått Magnus Åkerman att höja ett varningens finger om mutor.

– Jag tycker det är tvivelaktigt och högst opassande. Man ger en exklusiv person rätt att påverka i ett fall där alla detaljer redan är kända. Om jag jämför med mitt eget yrke så är det tveksamt om jag skulle få tillstånd till att delta i något sådant.

Men enligt Kerstin Ramdén är det inte alls tal om någon muta.

– Det här var den enda möjligheten som fanns för henne att träffa kyrkorådet innan hon ska resa iväg. Det är helt legitimt och ingen behöver känna sig det minsta mutad.