Enligt skollagen ska utbildningen vid en fristående grundskola vara avgiftsfri, och nu kräver Skolinspektionen att skolan bemöter anmälan på flera punkter. Vad har skolresorna för koppling till undervisningen? Vad för finns det för alternativ för elever som inte kan följa med på resorna och hur ser sambandet finansiering och föräldrar ut?

Senast 17 maj vill Skolinspektionen ha ett svar från skolan.