Nu har LSS-boendet anmälts för bristande vård efter flickans många fallolyckor.

Flickan som bor på ett LSS-boende för barn i Uppsala har vid en rad tillfällen ramlat och slagit i ansiktet – utan att regionens habilitering har konsulterats om vårdåtgärder.

Det framkom enligt en lex Maria-anmälan sedan flickan vid ett läkarbesök visade sig ha bruten näsa från en tidigare okänd händelse.

Av dokumentationen på boendet framgår att flickan ramlat vid flera tillfällen under sommaren och hösten. Hon har då skadat näsan, huvudet och hakan. Det finns ingen anteckning om att personal kontaktat habiliteringens sjuksköterskor eller annan medicinskt kunnig i samband med dessa händelser.

Flickan har kommunikationssvårigheter och kan inte själv meddela smärta. Enligt den lexMaria-anmälning som nu gjorts har de skadorna som flickan fått i samband med fallet "medfört onödigt lidande och smärta", detta på grund av "felbedömning och underlåtelse av personal på boendet att inte kontakta medicinsk personal för bedömning gällande fallskadorna", enligt anmälan.