Personerna har JO-anmält en film som Moderaterna publicerat på sin Facebooksida där en uniformerad Uppsalapolis berättar om hur hans arbete förändrats genom åren. Delar av filmen är inspelad i Gottsunda.

Han säger i filmen att polisens resurser blivit sämre och att samhällsklimatet hårdnat.

- Det händer till och med att vi inte kan ingripa som vi skulle behöva, helt enkelt för att vi inte har tillräckligt med resurser, säger polismannen bland annat i filmen.

Filmen avslutas med en speakerröst med Moderaternas budskap: "Ingen ska känna sig otrygg i Sverige" och "Det är dags att jobba, för en ny regering".

Filmen visar tydligt att Moderaterna står som avsändare.

"Hela filmen, med blåljus på och allt ger intrycket av att det är polisen som myndighet (...) som uppmanar till att rösta på ett visst parti", skriver en av personerna i sin JO-anmälan.

Polisen ville på torsdagskvällen inte kommentera JO-anmälningen.