– Oroande uppgifter från polisen om kriminell aktivitet i och kring kulturcentrat kräver kraftfulla åtgärder. En stängning kan bli den larmklocka som berörd personal, brukare och boende tar till sig och agerar efter, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt Sandemo fick kulturnämndens arbetsutskott på onsdagen information om den brottsliga verksamhet som polisen noterat i och kring kulturcentrumet. Han anser att att allmänhetens tillgång till biblioteket i Sävja kan ordnas även om de allmänna lokalerna stängs. Dessutom kan fritidsgården hållas öppen genom att en annan entré hålls öppen.

– Sävja kulturcentrum behöver en nystart och det måste innefatta att personal och besökare känner trygghet, och att individer som är kända av polisen hålls utanför, anser Arne Sandemo.

LÄS MER: Vakter på kvällen för bättre arbetsmiljö