Händelsen inträffade i början av förra året då en man i 55-årsåldern vårdades på Akademiska sjukhuset efter att ha skadats i en arbetsplatsolycka. Mannen hade opererats för skador på revben och lunga och fick stanna kvar på sjukhuset efter operationen för fortsatt vård.

Ett par dagar efter operationen drabbades mannen av ett oförutsett hjärtstillestånd. Hjärtstoppet ledde till att mannen fick vårdas med livsuppehållande intensivvård under fem dagar. Därefter ska läkarna ha bedömt att intensivvården var utsiktslös och en återhämtning från skadorna ansågs vara osannolik. Därmed avslutades den livsuppehållande vården.

Vad som orsakade hjärtstilleståndet gick aldrig att klargöra. Men händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg eftersom att anmälaren ansåg att sjukhuset brustit i sin hantering. IVO menar dock att patientens hjärtstopp inte hade gått att förutse och att patienten vårdades på lämplig vårdnivå under vårdtiden.

Enligt anmälan till IVO ska patienten inte kunnat nå sin larmknapp när hjärtstilleståndet inträffade, vilket då ska ha förvärrat patientens tillstånd. Sjukhuset hävdar dock motsatsen och IVO skriver i sitt beslut att man inte kan klarlägga larmklockans position då ord står mot ord.

Efter operationen vårdades patienten med en så kallad smärtpump. En sådan pump ska kontrolleras men personalen på sjukhuset ska vid ett tillfälle ha missat att kontrollera pumpen. Det här väljer IVO att kritisera i sitt beslut. Dock står man alltså fast vid att patienten överlag vårdades på lämplig vårdnivå.