Tingsrätten dömde mannen, som är i 30-årsåldern, till rättspsykiatrisk vård för grov misshandel. Han överklagade till Svea hovrätt och ville bli frikänd eller i vart fall dömas till skyddstillsyn. Hovrätten gör emellertid inga andra bedömningar av mannens skuld och fastställer tingsrättens dom.

Kvinnan arbetade vid boendet när hon angreps av mannen, som fått tag på en äldre lie som hängde på en förrådsvägg. Hon träffades av flera hugg och slag, men lyckades värja sig och undgick allvarligare skador. Mannen har medgett gärningen men förklarat att hans avsikt inte var att skada kvinnan.