Vi, liksom andra medier, försöker alltid göra en noggrann bedömning och har dagligen långa diskussioner inför olika publiceringar. Frågor som spelar in är till exempel:

  • Har källan ett egenintresse i att berätta historien? Tjänar han eller hon på att den publiceras? Påverkar det trovärdigheten?
  • Har källan förstahandsinformation? Eller citerar den någon annan? Är det ett ögonvittne?
  • Är personen känd av oss? Kan vi bedöma trovärdigheten utifrån det?
  • Och förstås: Är historien relevant och intressant för våra läsare/tittare?

Det var kritierier som dessa som spelade in när vi fattade beslut om publicering förra veckan. Den som berättade historien, Conny Eriksson, är en känd person för UNT-sporten som ledare i en av Uppsalas största klubbar, Sirius. Han tjänade inget på att berätta, han var ett ögonvittne som hade försökt hjälpa till. Han var en förstahandskälla som upprepade sin berättelse i intervjuer med många medier.

Under den gångna veckan har vår sportredaktion varit i kontakt med Conny Eriksson upprepade gånger. Han har hela tiden hållit fast vid sin historia, i detalj, och har gjort det även på onsdagen efter att polisutredningen har blivit klar. Däremot har han hittills inte velat låta sig intervjuas.

Kolla aldrig en bra story har en del skrivit. I själva verket pågår det ett ständigt kollande på UNT och andra redaktioner. På olika sätt har vi under veckan försökt få mer information om vad som har hänt. På en del punkter står ord fortfarande mot ord, till exempel kring det uttalande som har upprört läsarna, att pappan ska ha sagt att den gråtande sonen kunde gå hem eftersom han ”spelat för dåligt”. Den frågan går inte heller polisutredningen in på. En läxa som vi, och alla andra som har rapporterat om händelsen, kan lära oss är att vara tydligare med hur vi anger källor. I början av rapporteringen kunde vi till exempel framhållit att den baserades på en källa. Det är en tydlighet som inte bara är intressant för medier som UNT utan också i diskussionen på nätet, på bloggar och i andra forum.

De överväldigande reaktionerna från läsare och tittare under veckan visar också på ett starkt engagemang. Många har berättat om barns utsatthet inom idrottsvärlden och UNT samlade i helgen en del av historierna i en artikelserie. Där konstaterade vi att det är ett stort ansvar att leda barn. Det är ett stort ansvar att vara förälder. Det är ett stort ansvar att genom idrotten stärka unga människor, både idrottsligt och på andra sätt.