Den stora frågan för mötet att ta ställning till är om kretsen fortfarande har förtroende för Stefan Hanna som gruppledare i fullmäktige och kommunalråd.

Förtroendet för Hanna har vållat intern debatt alltsedan åsikterna han torgfört på sin blogg om bland annat överviktiga och pensionärer blev allmänt kända i början av januari. I en motion till årsmötet har 40 centerpartister tillkännagivit att de saknar förtroende för Stefan Hanna.

Enligt uppgift till UNT på torsdagskvällen innan dörrarna till samlingslokalen stängdes och årsmötet inleddes, hade 30 av de personer som prickades av i röstlängden betalat sin medlemsavgift till partiet samma dag, alltså på torsdagen. UNT och andra media nekades tämligen burdust inträde i möteslokalen, men fick uppgifter om att ett knappt tiotal av de nyblivna medlemmarna när de tillfrågats förklarat att de blivit ombedda att komma.

Flera av de medlemmar och förtroendevalda som UNT fick tillfälle att växla några ord med i vestibulen före mötet trodde att det kan komma att pågå långt in på kvällen.