Enligt kommunen är det ett 50-tal platser där översvämningarna lett till skador som måste åtgärdas.

– När vi bygger om och bygger nytt så behöver vi säkerställa att vi kan ta hand om stora mängder vatten. Det gör vi genom gröna tak. Även gröna ytor med parkområden bygger man in fördröjningsmagasin i, säger driftchefen Roger Lindström vid Uppsala kommun till SVT Uppsala.

Enligt kommunen är det oklart hur mycket kostnaden blir för det hela, men att det kommer att handla om miljonbelopp.