Ny ägare är Per Sverkersson, 38 år, som tar över fastigheten från Clark Anders Jörgen Sverkersson. Ägarskiftet blev klart i juni 2018. Gården innehåller två byggnader med en total boyta på 300 kvadratmeter, 36 hektar åkermark och en skog på 189 hektar. Även en ekonomibyggnad på 646 kvadratmeter står på fastigheten.