Nu är Studentstaden med 4?350 studentboenden i princip sålt. Uppsalahem var med in i det sista i budgivningen men föll till slut. Vem som är köparen är ännu inte känt.
- Det var förstås tungt att få beskedet att vi inte vann budgivningen. Nu får vi för Uppsalas skull verkligen hoppas att den köpare som Vasakronan hittat är seriös och behåller studentboendena i Uppsala, säger Peter Nordgren (FP), styrelseordförande i det kommunala fastighetsbolaget Uppsalahem.
Studentstaden har sålts som en del av bolaget Dombron, där även fler fastigheter i Uppsala ingår, liksom fastigheter i Göteborg och Stockholm. Det är inte ett bra upplägg, menar Peter Nordgren.
- Det var olyckligt att de inte delade upp affären så att det gick att köpa Studentstaden för sig, säger Peter Nordgren.

Uppsalahem kom enligt honom sent in i affären och hade en samarbetspartner som skulle köpa allt utom Studentstaden. Vad deras bud föll på, studentbostäderna eller resten, vet han inte.
- Vi har räknat framåt och bakåt, och tycker att vi kommit med ett seriöst och generöst bud. Men säljaren har gjort en värdering av helheten och vi vet inte ett dugg om hur deras värdering ser ut, säger Peter Nordgren.
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M) har efter beskedet om att Uppsalahems bud inte räckte varit i kontakt med Vasakronans vd Fredrik Wirdenius.
- Han försäkrar att jag och Uppsalas båda universitet och studenter kan vara lugna och att det spår Vasakronan nu valt ska vara bra för oss. Jag litar på det, säger Gunnar Hedberg.

Det har sedan affären aviserades i höstas funnits en stor oro hos Uppsala kommun och inte minst studentkåren och Uppsala universitet för den framtida bostadsförsörjningen efter en försäljning. Samtidigt som bostäder har riskerat att försvinna förväntas antalet studenter bli fler, bland annat efter regeringsbeslut om 1?200 nya platser vid Uppsala universitet.
För att staden ska kunna möta behoven planerar därför Uppsalahem även för helt nya studentbostäder. I torsdags blev det känt att de vill bygga 270 studentbostäder i kvarteret Blåsenhus, och fler förslag är på gång redan under året, enligt Peter Nordgren.
- Det finns inget motsatsförhållande mellan att bevara befintliga bostäder och bygga nya. Båda behövs, säger Peter Nordgren.