Fler bussar behöver mera plats. Det konstaterar Region Uppsalas kollektivtrafiknämnd i listan över behov av fastighetsinvesteringar som sammanställts för regionens budgetplaneringar kommande år.

Överst i behovslistan står en ny så kallad reglerplats för regionbusstrafiken. Den nuvarande reglerplatsen vid Lindvalls kaffe där regionbussarna står i väntan på framkörning och avgång, ägs av Uppsala kommun.

Kommunen har signalerat att fastigheten kommer att behövas för annan verksamhet och det nuvarande nyttjanderättsavtalet går ut i slutet av 2017.

– Sannolikt kommer avtalet att förlängas men vi ser att det kommer att behövas en ny reglerplats. Den nuvarande har ett väldigt bra strategiskt läge, och det blir en utmaning att hitta en ny, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Bertil Kinnunen (S).

Fram till 2022 räknar nämnden med att bussdepåerna i Enköping, Tierp och Östhammar är säkrade, men flaggar i behovslistan för att depån på Mästergatan i Enköping ligger så pass centralt att den kan komma att behöva flyttas inom den kommande tioårsperioden.

Närmare i tid ligger behovet av en slavdepå i Uppsala. Stadsbussdepån i Fyrislund som ska byggas och beräknas kosta 743 miljoner kronor kommer att vara fullt utnyttjad redan då den står klar. Med fler bussar i ökad trafik och dubbelledade bussar kommer mera depåyta att behövas.

– En slavdepå kommer i så fall troligen att byggas väster eller söder om staden för att komplettera huvuddepån, säger Bertil Kinnunen.