– Jag är mycket optimistisk. Det här är det första läkemedlet som angriper de giftiga så kallade protofibrillerna, som är själva grundorsaken till Alzheimers sjukdom, säger Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet.
Uppsalaforskarnas kommersiella samarbetspartners, det lilla svenska bioteknikföretaget Bioarctic neuroscience ab och den japanska läkemedelsjätten Eisai, meddelade i en gemensam kommuniké på torsdagseftermiddagen att den allra första patienten nu påbörjat behandlingen med det nya läkemedlet. Totalt kommer cirka 80 patienter med mild till medelsvår Alzheimers sjukdom att ingå i läkemedelsprövningen.
– I likhet med andra tidiga läkemedelsprövningar gäller denna allra första prövning säkerhetsprofilen för det nya läkemedlet, men vi kommer också att se hur det påverkar olika ämnen i kroppen som är förändrade vid Alzheimers sjukdom, säger Lars Lannfelt.

Alzheimers sjukdom kännetecknas av abnorma proteininlagringar i hjärnan, så kallade amyloida plack. Placken består av långa trådar av proteinet betaamyloid, som kallas för fibriller. Flera läkemedelsföretag försöker utveckla läkemedlen eller vaccin mot fibrillerna.
– I vår forskning har vi dock kunnat visa att det i första hand är lösliga förstadier till fibrillerna, så kallade protofibriller, som den verkliga boven vid Alzheimers sjukdom. Det är alltså mot protofibrillerna en behandling i första hand bör riktas, säger Lars Lannfelt.
I flera år har forskarna i Uppsala, i samarbete med Bioarctic, arbetat med att ta fram så kallade monoklonala antikroppar mot protofibriller. I tester i en musmodell för Alzheimers sjukdom har några av dem helt kunnat stoppa sjukdomsförloppet.

Lars Lannfelt hoppas och tror att regelbundna infusioner av en av dessa ”musantikroppar” – som förändrats något för att inte framkalla oönskade immunologiska reaktioner hos människor – nu ska visa sig ha samma positiva effekt även på patienter. Antikroppen har fått namnet BAN 2401.
– Inom fem år kommer vi säkert att veta om BAN2401 håller måttet fullt ut. Ett läkemedel som påverkar själva grundorsaken till Alzheimer vore ett enormt framsteg. Dagens Alzheimermediciner ger bara en måttlig lindring av symtomen, säger Lars Lannfelt.
Den första prövningen på patienter av BAN2401 görs vid tio centra på olika platser i USA.
– Faller den ut som förväntat kommer de fortsatta kliniska prövningarna att omfatta även svenska patienter, bland annat här i Uppsala, säger Lars Lannfelt.