Den senaste tiden har hot mot vårdpersonal i samband med gängrelaterade skjutningar uppmärksammats. Vad är era erfarenheter på Akademiska sjukhuset?

– Under 2016 och 2017 har vi haft sju inkomna skjutningar som lett till hotfulla situationer på akutmottagningen. När en skottskadad patient kommit in har ett stort antal anhöriga och vänner följt med, oftast ett 20- eller 30-tal. När vi sagt att alla inte kan komma in eftersom vi har begränsat med plats har stämningen blivit hotfull; man använder väldigt fula svordomar och hotar med våld. Men än så länge har det inte varit något fysiskt våld, säger Fredrik Tedenlind som är säkerhetschef på Akademiska sjukhuset.

Vad känner personalen?

– En stor oro såklart. En del täcker över efternamnet på namnbrickan. Just att det är en så stor grupp som är aggressiv gör ju att händelsen kan upplevas som väldigt hotfull. Vi har också haft patienter som tyckt att det varit obehagligt.

Varför hotar man de som försöker rädda livet på en anhörig?

– Det kan man verkligen undra. Det tar ju resurser av personalen att stå och diskutera. Att man hotar personal som har till uppgift att hjälpa andra människor är en tragisk och oacceptabel utveckling, som vi ju även ser mot ambulanspersonal som råkar ut för stenkastning och hot. Jag har förståelse för att man vill åka med en vän till sjukhuset, men sedan får man rätta sig efter de ordningsföreskrifter som finns för att vi ska få jobba ifred.

Vad gör ni för att skydda personalen och andra patienter?

– Sedan i vintras har vi låst till akuten dygnet runt, förut hade vi öppet dagtid. Vi har en särskild säkerhetsplan för dessa händelser, där säkerhetsvakter rings in samt polisen om polisen inte redan är där. I våras hade vi en övning ihop med polisen på ett scenario när en skottskadad kommer in och vi ska ha en till sådan övning i höst. Jag kommer precis nu från ett möte med polisen då vi utvärderade situationen efter den senaste skjutningen i Stenhagen.

Många avdelningar på Akademiska sjukhuset är ju olåsta. Är det märkligt?

– Vi vill ju att sjukhuset ska vara öppet och välkomnande, men tyvärr kan vi inte ha det så längre i alla delar. När en skottskadad flyttas till en annan avdelning brukar den hotfulla situationen följa med, med anhöriga i stora grupper som kräver att få komma in. Jag tycker att alla avdelningar borde vara låsta dygnet runt, men det kan bli väldigt bökigt för personalen att ägna stor tid åt att springa och öppna dörrarna.

– Vi håller på att söka tillstånd för fler övervakningskameror för att ha bättre koll på vilka som rör sig i våra lokaler. I dag har vi fem kameror, förhoppningsvis har vi ytterligare åtta innan året är slut. Tanken är också att kamerorna skulle kunna bistå polisen om det sker händelser med hot och våld.

På sjukhus i Malmö och Stockholm har situationerna varit våldsammare än på Akademiska. Är du rädd att det ska eskalera även här?

– Ja, det är därför vi vidtar åtgärder. När vi besökte Malmö för fyra år sedan hade de redan låst sin akutmottagning på grund av det här problemet. Vi diskuterar med andra sjukhus och får tips och idéer om hur vi ska agera.

Hur mycket hot är det i övrigt på Akademiska?

– Vi har ungefär 650 vaktingripanden om året. De allra flesta fallen är på akuten och psykiatrin och handlar om någon som är påverkad eller som på grund av psykisk sjukdom är aggressiv. Så vi har mycket av vad vi kallar för vardagshot.

Ökar hot och våld på sjukhuset?

– Inte de senaste fem åren, men däremot om man jämför med femton år sedan. Och hoten blir grövre, precis som brotten. På logdansen slog man varann på käften, sedan blev det knivskärningar och nu har vi skjutningar. Om hoten förr mest gick ut på att säga att du är dum säger man idag att jag vet var du bor och kommer att vänta på dig när du kommer hem.