Brottsmisstankarna är riktade mot en då 16-årig pojke som anmälts för sexbrott mot en 14-årig flicka. Efter två år väntar målsägaren fortfarande på besked om vad som händer i utredningen.

I en anmälan till JO skriver flickans juridiska biträde att inga utredningsåtgärder alls vidtagit sedan våren 2006. De aktuella brottsmisstankarna gäller bland annat utnyttjande av barn för sexuell posering.

Målet flyttades från Uppsala till Stockholm i april 2016 efter ett åklagarbeslut. "Handläggningen, eller snarare avsaknaden av den, är oacceptabel", skriver målsägarbiträdet i anmälan till Justitieombudsmannen.

JO ska nu granska polis och åklagares agerande, och vill ha svar av polis och åklagare senast i februari 2018.