Sjukthusstyrelsen i Uppsala belsutade under sitt möte på tisdagen att bevilja anslagen till projektet som de ingår i tillsammans med sex andra parter inom EU.

– Patienter med kronisk smärta har ofta upplevt att sjukvården inte tagit deras problem på allvar. Det känns bra att vi med ny teknik kan hitta nya sätt att arbeta för att underlätta för patienterna, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen i ett pressmeddelande.

Projektet som heter Relief finansieras till 70 procent av EU. För Region Uppsala tillsammans med andra aktörer hamnar notan på 1,8 miljoner kronor utspritt under en tre års-period.

Bakgrunden är att Uppsala läns landsting fick en förfrågan om delta i en projektansökan till EU 2015.