I ett brev till vigselförrättarna uppmanar hon dessa att säga nej till brudöverlämningen.

Maria Klasson Sundinmenar att prinsessbröllopet har så stor betydelse för så många andra än brudparet själva, att vigselförrättarna borde ta ansvar för att ceremonin stämmer överens med Svenska kyrkans syn på män och kvinnor som jämställda. Att kungen leder in Victoria i kyrkan strider enligt henne mot denna syn. Istället borde brudparet gå jämsides in i kyrkan och fram till altaret, vilket också är sedvanan inom Svenska kyrkan i dag.

Maria Klasson Sundinhar även startat Facebookgruppen ”Vi som vill att Victoria och Daniel ska gå in sida vid sida i kyrkan”, som har över 1800 medlemmar.

I sitt brev till vigselförrättarna skriver hon bland annat: ”Det jag skulle vilja är att ni, som ansvarar för vigseln, får veta är att en stor andel av gruppens medlemmar är präster i Svenska kyrkan som uttrycker en stark oro för att det skulle bli trendsättande om kronprinsessan och hennes blivande man valde denna sed.