Klippandet sköttes av Birgitta Svenson från Fyrishovs styrelse och äldrenämndens ordförande Monica Östman, båda (S), medan kalopsen stod på menyn när Fyrishov i Uppsala på måndagen tog emot de första gästerna till seniorrestaurangen. Bakgrunden är nedläggningen av restaurangen vid Karl Johansgårdarna i Svartbäcken, som serverade sin sista lunch före julafton. Enda alternativ som erbjöds av kommunen var seniorrestauranger i centrum och Luthagen, men många äldre kunde eller ville inte ta sig dit, med följd att deras måltidsgemenskap gick upp i rök.

Efter några politiska turer stod det nyligen klart att Fyrishovs restaurang tar över seniorluncherna i stadsdelen, åtminstone fram till årsskiftet. Vid premiären på måndagen, tre månader efter stängningen av Karl-Johan-restaurangen, var Fyrishovs matsal pyntad med ballonger medan kön av matgäster i respektabel ålder snabbt fylldes på. Både gäster, närvarande politiker och Fyrishovspersonal tycktes nöjda över lösningen. Vid ett matbord satt fyra gentlemän som haft svårt att hitta en träffpunkt för sina luncher sedan stängningen i julas:

– Vi prövade att gå till restaurangen i centrum men där var det så mycket folk att vi fick sitta utspridda på olika håll. Vi gubbar vill ju sitta tillsammans och ljuga ihop, säger Anders Dansk.

När det stod klart att luncherna skulle erbjudas på Fyrishov var kamraterna snabba med att stämma träff. Deras första intryck av måndagens premiärrätter – kalops respektive kokt torsk – gav klart godkänt betyg.

Birgitta Svenson från Fyrishovs styrelse konstaterar att seniorluncherna ger anläggningen en ny grupp besökare samtidigt som de innebär en lösning på kommunens och de äldres behov av lunchplatser. Monica Östman hoppas kunna utveckla samarbetet i riktning mot friskvård för lunchbesökarna. Den modell som nu sjösatts innebär att kommunens äldrenämnd ersätter Fyrishov för de subventionerade luncherna till gäster över 65 år. Avtalet löper till årsskiftet. Kommunens besked har varit att man söker en permanent lösning som ersättning för Karl Johansgårdarnas restaurang.

I premiärvimlet fanns också centerpolitikerna Lars O Ericsson och Stefan Hanna som engagerat sig för att få till stånd en lösning med luncher på Fyrishov. De prisade dagens modell men betonade att det alltjämt krävs besked om en permanent lösning i närområdet och att beskedet inte får dra ut på tiden.