– Det här är den i särklass största insamling som gjorts för oss på privat initiativ. Vi är otroligt hedrade över att hans familj valt att stödja oss på detta sätt, säger Per Westberg, vice generalsekreterare för UNICEF Sverige.

LÄS MER: På fredagen begravs Hans Rosling

Det var i enlighet med Hans Roslings egen önskan att eventuella gåvor i samband med hans bortgång skulle gå till UNICEF som insamlingen startade några dagar efter hans död i början av februari.

"UNICEF arbetar för att alla barn i hela världen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Genom att ge en gåva till den här insamlingen är du med och förändrar barns liv. Tillsammans kämpar vi för alla barn", skrev hans hustru Agneta Rosling på insamlingens hemsida på unicef.se

På torsdagseftermiddagen, drygt två månader senare, hade närmare 9 300 personer hörsammat uppmaningen och donerat sammanlagt drygt 1,9 miljoner kronor till insamlingen.

– Ett fantastiskt gensvar på en insamling som spontant spridits vidare i framför allt sociala medier och blivit uppmärksammad även internationellt. Det visar hur uppskattad Hans Rosling var även långt utanför den egna akademiska kretsen, säger Per Westberg.

Insamlingen görs under rubriken "Memorial fund in honor of Hans Rosling", men medlen som kommer in ska fördelas efter precis samma principer som gäller för UNICEF i stort.

Något datum för när insamlingen avslutas är ännu inte fastställt. Det är Hans Roslings familj som bestämmer hur länge den ska fortsätta.