Enligt kommunen måste fastighetsägaren bland annat byta trasiga fönsterrutor i bostadshuset, rusta upp förråd och staket samt ta bort flera stora träd som är störande för grannarna. Kommunen har gjort flera tillsynsbesök på tomten i stadsdelen Luthagen men konstaterar nu att fastigheten inte snyggats upp.

Ärendet har blivit en följetong hos kommunens stadsbyggnadsförvaltning. Redan 2004 gjordes en första anmälan, som genom åren följts av en rad anmälningar om tomten. Nu väljer plan- och byggnadsnämnden att besluta om vite mot fastighetsägaren om inte kraven uppfylls. Inom fem månader ska åtgärderna ha genomförts, annars får ägaren betala 10 000 kr per månad till dess huset och tomten uppfyller plan- och bygglagens krav om vårdat skick.