Heimdals ordförande Pontus Westerholm vill inte intervjuas av UNT om den kritik som riktas mot föreningen i samband med Jimmie Åkesson-arrangemanget i Uppsala. Pontus Westerholm har meddelat att han endast svarar via mejl.

Här är UNT:s frågor och Heimdal-ordförandens skriftliga svar.

1. I en debattartikel i Ergo skriver Laboremus, SSU Uppsala och Vänsterns studentförbund i Uppsala så här om Heimdals presentation av Jimmie Åkessons bakgrund:

"Ingenstans i evenemanget lyfts någonting kring Sverigedemokraternas eller Jimmie Åkessons historia. Det...innebär att Heimdal normaliserar bilden av SD genom att skapa en bild av att partiet och partiledaren har en historia som vilket eller vem som helst. Vad är din kommentar?

Heimdals ordförande Pontus Westerholm:

"Jimmie Åkessons eller Sverigedemokraternas historia är vid det här laget känd av de flesta. Det Laboremus, SSU Uppsala och VSF verkar önska är att Heimdal ska ta politisk ställning mot en av oss inbjuden talare. Vi tar inte ställning vare sig mot eller för enskilda politiska partier, eftersom vi är en partipolitiskt obunden förening."

2. Ur samma debattartikel i Ergo: ”Heimdal tycks inte ha något intresse av att vare sig lära av historien eller göra upp med sitt eget förflutna då de väljer att agera megafon åt Sverigedemokraterna". Vad är din kommentar?

Pontus Westerholm: "Sverigedemokraterna behandlas likadant som alla andra talare som inbjuds att hålla föredrag för Heimdal. Vid våra föredrag ges publiken alltid möjlighet att ställa kritiska frågor, vilket de givetvis också kommer att kunna göra i dag."

3. De tre organisationerna skriver i Ergoartikeln att universitetsvärlden bör "hållas ren från Jimmie Åkesson". Vad är din kommentar?

Pontus Westerholm: "En av de centrala idéerna med ett universitet är att få möta de åsikter och tankar som bryter mot normen. Man kan givetvis inte rensa bort kontroversiella åsikter utan bör tvärtom bereda dem plats. Man kan fråga sig hur skribenternas universitetsideal ser ut. Vilka åsikter ska tillåtas och vilka ska förbjudas, och av vem?"

4. I en intervju med UNT säger Nasra Ali, förbundsordförande för S-studenter att man måste kunna tala om SD som ett rasistiskt/fascistiskt parti. Nasra Ali ser det som "ett problem att Jimmie Åkesson görs till hjälte i Heimdals inbjudan till eventet" och säger även: "Problemet är att det bara är Jimmie Åkesson som kommer, och att det inte finns några politiska meningsmotståndare på plats."

Pontus Westerholm: "Heimdals huvudverksamhet är föredrag, inte debatter. Vid våra föredrag ges alltid möjlighet för åhörarna att ställa kritiska frågor till föredragshållaren. Vi anordnar föredrag för vuxna människor, som klarar av att värdera politiska föredrag för vad de är".