Det är i Uppsala och Enköping som antalet hemlösa personer har sjunkit enligt en ny rapport som Socialstyrelsen presenterade under torsdagen, fast EU-migranter är inte inräknade i kommunernas statistik.

I Uppsala finns nu 924 hemlösa personer, jämfört med 1 772 som var hemlösa här för sex år sedan. I Enköping finns i dag 61 hemlösa enligt den nya mätningen. Motsvarande siffra var 83 vid den förra mätningen som gjordes 2011.

Däremot stiger siffran i Heby och Knivsta. I statistiken ingår både akut hemlösa, de som tillfälligt bor på institutioner och personer som har tillfälligt bostadskontrakt eller träningslägenhet. De akut bostadslösa som inte har något tak över huvudet alls, uppskattas vara minst 100 personer i Uppsala län.

Per Arenlid är verksamhetsansvarig på Sagahemmet, ett stöd- och akutboende som drivs av Frälsningsarmén i Uppsala. Han kommer från Stockholm och tycker att mycket bra görs för hemlösa i just Uppsala, jämfört med i andra kommuner.

– Uppsala kommun, Stadsmissionen, vi och andra aktörer jobbar för att underlätta för dem som blivit hemlösa, säger Per Arenlid.

Till Sagahemmet kan främst manliga missbrukare komma för att sova, äta, duscha och tvätta kläder. Andra aktörer har dagverksamhet för hemlösa.

Så ingen ska behöva frysa ihjäl i vinter i Uppsala?

– Nej, vi har öppet dygnet runt, året runt. Helst ska man ju komma från Uppsala kommun, men om någon utifrån behöver akut boende en natt, tar vi emot ändå. Fast sedan måste man åka tillbaka till sin hemkommun igen och söka hjälp där, säger Per Arenlid.

Vad kan göras för att minska hemlösheten?

– Man känner sig maktlös över att hemlösheten ökar i Sverige. Det är bedrövligt. Här i Stockholm och Uppsalaregionen handlar det mycket om bostadsbristen. Det behövs fler bostäder till lägre priser.

Vilka blir bostadslösa?

– Det handlar ofta om personer som hamnar i ekonomisk knipa, som hamnar i bråk med sin familj, som missbrukar eller har en psykisk sjukdom, säger Per Arenlid.

Han ser att de bostadslösa blivit yngre med åren, något som konstateras även i Socialstyrelsens rapport. Medelåldern för hemlösa har sjunkit och är nu 40 år.

– En bakgrund till att medelåldern sjunkit hos oss kan vara att det har blivit mycket blandmissbruk bland unga missbrukare i Uppsala. Alkohol, amfetamin och cannabis används samtidigt, säger Per Arenlid.

Siffrorna i Socialstyrelsens rapport är inhämtade från kommuner, landsting, kyrkor eller andra frivilligorganisationer. I Heby fanns enligt samma rapport åtta hemlösa 2011. Denna gång är siffran uppe i 37. I Knivsta var antalet hemlösa för sex år sedan också åtta, nu är det 36 personer som registrerats som hemlösa i kommunen.

Från Tierp och Håbo kommuner har inga siffror lämnats in till årets mätning. Däremot fanns hela 52 hemlösa i Håbo kommun vid mätningen 2011. För Älvkarleby och Östhammar saknades siffror 2011. I år är det 19 hemlösa i Älvkarleby och nio i Östhammar.

I hela landet var drygt 5 900 personer i så kallad akut hemlöshet under vecka 14 då mätningen gjordes, vilket är 1 500 fler jämfört med 2011. Totalt står i Sverige enligt mätningen drygt 33 000 personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden,