Just nu pågår polisens insatsvecka "vilt" runt om i landet. Syftet är att minska antalet döda och skadade i trafiken genom att göra förare uppmärksamma på att vilda djur rör sig på och omkring våra vägar.

– Viltolyckor sker hela året men vi uppmärksammar det extra den här veckan, berättar Lars Ekström som är länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet Uppsala län.

I Uppsala län rapporteras drygt 2000 viltolyckor varje år och flest olyckor sker under höstmånaderna.

– Det beror på att djuren främst förflyttar sig under gryning och skymning, nu under hösten sammanfaller det med när vi människor åker till och från jobbet.

Totalt i landet rapporteras ungefär 47000 olyckor per år.

Flest sammanstötningar sker med rådjur, därefter kommer vildsvin och hjort, och på sista plats älg.

– Men även om det är färre olyckor med älg så är det de som ställer till störst personskador, eftersom älgar är väldigt stora djur med hög tyngdpunkt.

Vid samtliga olyckor som sker med björn, varg, rådjur, hjort, lodjur, vildsvin, utter, mufflonfår eller örn, är du skyldig att larma polisen via 112. Det spelar ingen roll om djuret verkar skadat eller inte. Om du inte rapporterar in en olycka kan du straffas med böter.

Årets temavecka har "en olycka kommer sällan ensam" som slogan och Lars Ekström förklarar vad som menas med det.

– När ett rådjur kommer upp på vägen så fokuserar man på det, då är risken stor att man missar nästa djur som kommer. Både rådjur och vildsvin rör sig sällan ensamma, utan kommer oftast i grupp. Om du ser ett djur, var beredd på att det kommer fler!

Vilka andra tips kan du dela med dig av?

– Det allra viktigaste är hastigheten. Ju långsammare man kör desto större chans är det att man hinner se djuren i tid.

Borde man lägga sig under hastighetsbegränsningen på olycksdrabbade sträckor?

– Ja, det kan jag tycka. Men jag vet ju att folk blir irriterade om man kör 80 kilometer i timmen på en 90-sträcka. Så kanske vore det bättre om man sänkte fartgränsen på vissa sträckor när det är störst risk för olyckor.

Nationella viltolycksrådet har tagit fram en applikation som går att ladda ner till mobiltelefon och surfplattor. Där kan du skriva in din färdväg och se hur många olyckor som inträffat senaste tiden och var på sträckan de skett.

– Med hjälp av den tjänsten kan man få reda på var man ska vara extra uppmärksam.