Den aktuella Uppsalabon hade sålt en bostad och betalade in reavinstskatten till Skatteverket. Men efter en tid hörde Skatteverket av sig och begärde att få in vinstskatten.

LÄS MER: "Olyckliga omständigheter"

Till sin bestörtning upptäckte Uppsalabon att han hade kastat om två siffror i sitt personnummer när han satt in pengarna på sitt skattekonto. De 115 000 kronorna hade istället hamnat på ett skattekonto som tillhörde en skuldsatt person. Kronofogden lade beslag på inbetalningen och pengarna slussades vidare till fordringsägarna.

Den som gör en felaktig inbetalning har normalt sett stora chanser att få tillbaka sina pengar. Men i det här fallet sa Skatteverket hårdnackat nej.

Det blev inledningen på en juridisk process som tog sin början för två år sedan och avslutades i dagarna.

Det började med att Uppsalabon stämde Skatteverket inför tingsrätten. Skatteverket framhöll dock att kravet på återbetalning borde riktas mot dem som i slutänden fått pengarna, det vill säga fordringsägarna som erhållit betalning sedan Kronofogden lagt beslag på medlen.

Dessutom, meddelade Skatteverket, hade myndigheten inte gjort någon vinst till följd av den felaktiga inbetalningen och inte ens förfogat över den.

Men tingsrätten gick på Uppsalabons linje. Domstolen fastställde att betalningen hade gått in på ett bankgiro hos Skatteverket som därmed skulle anses som mottagare med återbetalningsskyldighet.

Utrymmet för Skatteverket att få behålla en felaktig betalning från en enskild person var enligt domstolen "mycket begränsad". Därmed var Skatteverket tvunget att återbetala de 115 000 kronorna till Uppsalabon och dessutom stå för rättegångskostnaderna på 76 000 kronor.

Men Skatteverket gav sig inte utan överklagade till hovrätten som rev upp tingsrättens dom. Hovrätten menade att Skatteverket gjort en riktig bedömning när man vägrat släppa ifrån sig pengarna.

Frågan hamnade slutligen i Högsta domstolen, HD, som förra veckan meddelade att Uppsalabon förlorar det insatta beloppet. Efter ett snårigt juridiskt resonemang kommer HD fram till bland annat att Skatteverket handlat i god tro. Det avgörande är dock att Uppsalabon lätt hade kunnat kontrollera om pengarna kommit in på hans skattekonto.

– Min klient är förstås jättebesviken och har tvingats betala in skatten en gång till, säger mannens advokat Magnus Isaksson.

– Det här visar att man måste trippelkolla alla uppgifter när man gör en inbetalning till sitt skattekonto.