Region Uppsala, som är det nya namnet på landstinget, hävde i mitten av december sitt avtal med Boländernas vårdcentral efter anklagelser om missförhållanden. Därmed stoppades de ersättningar som vårdcentralen fått för sitt patientarbete.

Patienterna avregistrerades och uppmanas nu av Region Uppsala att skriva in sig vid någon annan vårdcentral.

– Vi har skickat ut brev till alla de 2 400 patienter som varit listade vid Boländernas vårdcentral och informerat dem om situationen. Det är ganska många som listat om sig till andra vårdcentraler. Det säger Inge Bruce, medicinsk rådgivare vid Region Uppsala.

Han uppger att de patienter vid vårdcentralen som varit inbokade för besök, väntat på provsvar med mera har tagits omhand. De läkare som arbetat vid vårdcentralen ska ha sökt sig till andra arbetsgivare.

UNT har flera gånger rapporterat om den utdragna konflikten mellan Boländernas vårdcentral och Region Uppsala. Den privatdrivna vårdcentralen har anklagats för såväl allvarliga vårdbrister som ersättningsfusk. Företrädare för företaget hävdar å sin sida att inga fel begåtts och menar att Region Uppsala bedrivit en smutskastningskampanj.

– Vår inställning är att avtalet har hävts på felaktiga grunder. Det har inte funnits någon rättssäkerhet i landstingets agerande, säger advokat Ann-Christine Sigvardsson, som företräder vårdcentralen.

Hon uppger att hon ska undersöka möjligheterna att driva en skadeståndstalan mot Region Uppsala.

Regionrådet Malena Ranch (MP) tycker inte att Region Uppsala agerat felaktigt.

– Jag har ställt mig frågan om vi gått för hårt fram men kan inte se att det finns något konkret i den kritik som vårdcentralschefen kommit med. Jag är trygg med att vi hanterat det här korrekt.

Verksamheten granskas av åklagare efter Region Uppsalas polisanmälan om bedrägeri i samband med ersättningskrav. Vidare har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, öppnat ett tillsynsärende sedan Region Uppsala anmält misstankar om att vårdcentralens chef utgjort en ”risk för patientsäkerheten”.

Vårdcentralen var stängd när UNT nyligen var på besök men i lokalerna fanns personer som packade ner material i lådor. Verksamhetschefen var på plats men ville inte ge några kommentarer.

Ärendet med Boländernas vårdcentral har betecknats som unikt och det är första gången som Region Uppsala hävt ett avtal till följd av påstådda missförhållanden.