Det beslut som nu fattats omfattar totalt 12 500 kvadratmeter i Sala Backe som kan bli bostäder, en idrottshall och handelslokaler om kommunstyrelsen och Uppsala Kommun Skolfastigheter AB får som de vill. Detta skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Sala Backe är en gammal och omtyckt stadsdel. Nu vill vi stärka området och göra det mer levande med fler bostäder och möjligheter för service och handel, säger Erik Pelling, ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

För att detta skulle vara möjligt skulle man behöva stycka av en femtedel från Brantingsskolans skolgård, samt en bit av Skomakarparken som i dag till stor del består av en parkeringsplats och en återvinningsstation. Brantingsskolan har sedan en tid tillbaka varit stängd, och just nu pågår en ombyggnation för att åter kunna öppna verksamheten till hösten 2019. Den nya skolgården skulle bli mindre, men enligt pressmeddelandet är ambitionen att skapa en skolgård "som inbjuder till lek och aktivitet".

Artikelbild

| Brantingsskolan

– Tanken är att skapa en skolbyggnad som stödjer ett modernt lärande där utemiljön kan användas av elever, men på kvällar och helger av andra som vill träna och aktivera sig på olika sätt, säger Mikael Malm, projektledare på Skolfastigheter som ansvarar för ombyggnationen av Brantingsskolan.

LÄS MER: Brantan får rejält ansiktslyft