Snabbcykelleden anläggs på en fyra kilometer lång sträcka mellan Valsätra och Stadsträdgården. Den följer befintliga gång- och cykelvägar, som rustas upp för att göra vägen säkrare och snabbare för cyklisterna. Leden får bland annat ny asfalt och bättre belysning än i dag. Bredden ökas till 4 - 5 meter och cykeltrafiken får egen separerad körbana längs hela sträckan, samtidigt som olika hinder ska byggas bort. Vid en busshållplats på Sjukhusvägen dras vägen exempelvis bakom hållplatsläget, vid en annan hållplats närmare Studenternas bygger man bort en trång passage.

Tunnlarna under Dag Hammarskjölds väg - Kungsängsleden ska få bättre belysning och ny utsmyckning samtidigt som sikten förbättras i en skymd kurva nära tunnlarna. Kommunens projektledare Karin Graham konstaterar att det handlar minst lika mycket om att kunna cykla trafiksäkert som att ta sig fram snabbt:

- Kommunen har exempelvis redan gallrat ut växtlighet mellan Vårdsätravägen och cykelvägen för att miljön ska bli öppnare och kännas mer trygg för cyklisterna. Målet är att få fler att hellre välja cykeln än bilen, säger hon.

En kritisk punkt för framkomligheten och säkerheten är korsningarna mellan cykelvägen och bilgatorna. Enligt kommunen ska cykeltrafiken prioriteras i korsningarna, men det rättsliga läget är inte glasklart och ansvariga tjänstemän hoppas på tydligare besked från polisen och Transportstyrelsen. Enligt planerna får bilarnas körfält en upphöjning före den korsande cykelleden, ungefär på samma sätt som en fartkudde, för att bilisterna ska sänka hastigheten och uppmärksamma den korsande cykelltrafiken.

Snabbcykelleden får egna skyltar vid sidan om den ordinarie markeringen för cykelväg. Hur fort det går att cykla på leden eller hur många minuter cyklisterna kommer att vinna är inte utrett:

– Det är säkert väldigt individuellt och påverkas av många saker, som väderlek och cykeltyp, säger Karin Graham.

Kommunen vill inte heller fokusera alltför mycket på hastigheten. Målet är inte att öppna för kappkörning mellan cyklister på väg till eller från jobbet. Just nu pågår upphandlingen av entreprenör för vägen, efter beslut av politikerna i kommunens gatu- och samhällsmiljönämnd. Om tidsplanen håller kan den stå färdig i slutet av september.

Samtidigt utreder trafikexperterna fler framtida snabbcykelleder i Uppsala. En av de sträckor som diskuteras är en sammanhängande väg från centrum till Stenhagen med anslutning till cykelvägen intill riksväg 72 till Vänge.