– Målet är att patienten blir mer delaktig och känner ägarskap för information om sin munhälsa, skötselråd och eventuell behandling, säger chefstandläkare Pia Gabre i ett pressmeddelande från Region Uppsala.

Patienter hos Folktandvården i länet har alltid kunnat begära ut sin journal - men under 2018 gör man delar av journalen läsbar via 1177 e-tjänster.

– Både patienten och hälso- och sjukvården vinner på ökad digitalisering där patienten har stor möjlighet till delaktighet och information, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Exakt vilka delar av och hur tandvårdsjournalen kommer att visas är inte klart.