Personen är nu gripen, men eftersom det sammanlagda beloppet på de tillgripna varorna inte var så högt rubriceras inte brottet som grov stöld, uppger vakthavande befäl vid Stockholms regionledningscentral.