Pålkranens rytmiska dunkande ljuder över Storvretas gärden. Utbyggnaden av Fullerö hage är redan i full gång. Totalt 500 bostäder ska det bli, enligt markägaren Urbanica AB. Långa byggnadskroppar med trapphus och spretande kabelbuntar höjer sig från marken. Längre bort syns flera kranar, byggbodar och maskiner som jobbar mellan bergknallarna.

– Vi bygger fyravåningshus. Totalt ska det bli 190 lägenheter, både bostadsrätter och hyreshus, och ett p-hus. Det ska vara klart om ett år, säger Benny Larsson från Byggbolaget i Värmland som är entreprenör.

Under en gigantisk hög med bergkross ska det bli radhus och i skogen en bit bort en förskola.

Artikelbild

| Positiva. Helena Östlin och Annika Oliveskog tycker det är bra att Storvreta växer. Kanske kan orten få ett kafé?

LÄS MER: Allt du behöver veta om Storvreta

Fullerö hage är en del av den utbyggnad som planernas i Storvreta det kommande decenniet. Fram till 2030 ska orten växa med 1 600 nya bostäder, en fördubbling mot i dag. Förutom Fullerö hage har utbyggnaden startat vid Fullerö handel. Parallellt pågår planeringen för andra områden, bland annat Adolfsberg i norra Storvreta där 300 bostäder kan byggas och en företagspark vid Fullerö.

Den mest omtvistade delen är utbyggnaden av Storvreta centrum, främst för att kommunen vill bygga på höjden. Över hundra svar kom in när planerna var ute på samråd. Många oroades över att Storvretas småskaliga karaktär kommer att gå förlorad om nya hus i fem våningar släpps fram.

Inom kort väntas politikerna ändå säga ja till det och i kväll deltar kommunalrådet Erik Pelling (S), som ansvarar för bostadsfrågor, i ett öppet möte i Storvreta där utbyggnaden kommer att diskuteras.

Artikelbild

| Centrum. Här på p-platsen är det meningen att de nya fem våningshusen ska byggas.

För Erik Pelling och Uppsala kommun ligger tyngdpunkten för utvecklingen av Storvreta på just centrum. Där ska nya bostäder och lokaler skapa en livskraftig miljö för ortens handel.

– Grundtanken är att bygga Storvreta inifrån och utåt. Det innebär att vi börjar med en förstärkning av centrum med nya bostäder och affärslokaler. Det ska finnas plats för livskraftiga butiker som klarar sig i konkurrensen med stormarknadsområden som Gränby, säger han.

Artikelbild

| Byggrusch. I Fullerö Hage är utbyggnaden i full gång. 500 nya bostäder ska byggas här i en första etapp av bolaget Urbanica som både vill bygga bostäder, och en företagspark i området.

Många Storvretabor är emot höga hus i centrum?

–  Fem våningar är högre än omgivande bebyggelse, men ändå inte särskilt högt. Vi tittar på hur högt det ska bli och är inte klara med exakt var det kommer att landa. Men utgångspunkten är att högre hus passar in gestaltningsmässigt i bebyggelsen och signalerar att här finns ett centrum, att det händer något. De syns på håll som de två tornhusen vid Kvarngärdet i Uppsala, säger Erik Pelling.

Artikelbild

| Positiv. Restaurangägaren Ibrahim Mavi ser gärna en utbyggnad. Det är svårt att få lönsamhet i butikerna i dag.

Det ska också bli fler p-platser än i dag. Dessutom innebär satsningen att stationen, som tidigare skulle flyttas söderut, blir kvar.

– Att stationen ligger nära nya centrum är en styrka, säger Erik Pelling.

Artikelbild

| Byggrusch. I Fullerö Hage är utbyggnaden i full gång. 500 nya bostäder ska byggas här i en första etapp av bolaget Urbanica som både vill bygga bostäder, och en företagspark i området.

Uppsala kommuns eget fastighetsbolag, Ukfab, äger marken. Tanken är dock inte att bolaget ska bygga husen.

– Vi kommer bara att driva fram projektet. Sedan är tanken att sälja det till en privat aktör som vill bygga och äga den nya delen av centrumet. Jag tror att projektet blir mycket attraktivt och intressant för en privat aktör, säger Ukfabs vd Anders Lundh.

Artikelbild

| Kritiskt. Erika Söderberg vill inte att Strovretas småstadskaraktär ska byggas bort. Hon vill se en försiktig expansion av orten.

Hur snabbt utbyggnaden ska gå vidare är inte klart. Ett problem är att Storvretas vatten- och avloppskapacitet måste byggas ut för att orten ska kunna expandera.

–  Vi utreder en utbyggnad av reningsverket. Det gör det möjligt att bygga mer i Storvreta - upp emot 2 000 bostäder, säger Erik Pelling.

Artikelbild

En del av dem kommer troligen att hamna i etapp två av Fullerö hage. Urbanica planerar för ytterligare 700 bostäder.

– Vi vill bygga 600 lägenheter i flerbostadshus och ett 100-tal radhus. Vi har fått ett positivt besked från kommunen men själva planarbetet har inte kommit i gång. Vi räknar med att kunna börja bygga runt år 2020, säger projektchef Björn Lundman.

Artikelbild

| Urinnevånare. Kerstin och Pebbe Selander har bott i Storvreta sedan 1969. Då var det rena landet. De tycker det är bättre att bygga ut orten än att starta på något nytt ställe. Då kan skolor och barnomsorg utnyttjas mer effektivt.

LÄS MER: Därför är det bra att bo i Storvreta