3 juni 2016. Forskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklöv vid Uppsala universitet publicerar i vetenskapstidskriften Science en artikel om experiment som sägs visa att mikroplaster i halter motsvarande dem som mätts upp i kustnära vatten har flera negatva effekter på abborrägg och abborryngel. Studien får stor uppmäkrsamhet i medier världen över.

20 juni. I en anmälan till Uppsala universitet anklagar sju forskare från flera universitet världen över Oona Lönnstedt och Peter Eklöv för misstänkt fusk. De hävdar bland annat att beskrivningen i Science-artikeln inte överensstämmer med iakttagelser gjorda av personer på försöksstationen på Gotland där experimenten skulle ha gjorts. Anmälarna begär också att Uppsala universitet tar in ett yttrande från Centrala etikprövningsnämnden, CEPN.

31 augusti. En förberedande undersökning, gjord av två professorer vid andra universitet och en jurist vid Uppsala universitet, finner sig ha fått tillfredsställande svar på alla sina frågor, friar Uppsalaforskarna och uppmanar Uppsala universitet att "vidta omsorgsfulla åtgärder för att återupprätta de anklagades rykte".

1 december. Tidskriften Science publicerar en så kallad expression of concern eftersom det inte finns några rådata till studien. Dessa påstås ha funnits i en dator som anmälts som stulen.

23 februari 2017. Professor Bertil Borg vid Stockholms universitet, som Centrala etikprövningnämnden anlitat som expert, är klar med sin 19 sidor långa utredning.

24 april. Centrala etikprövningsnämnden finner i sitt yttande till Uppsala universitet att Oona Lönnstedt och Peter Eklöv på flera punkter agerat oredligt.

3 maj. Tidskriften Science återkallar artikeln om abborrstudien.

11 maj. Johan Tysk, dekan och vicerektor vid Uppsala universitets tekniskt-naturveetenskapliga fakultet, kommer fram till att han inte kan fria forskarna från fuskmisstankarna och överlämnar ärendet till rektor Eva Åkesson.

29 maj. Ärendet överlämnas till den nyligen inrättade Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet för att ta fram ytterligare underlag för beslut.

24 november. Nämndens utredningsrapport är klar.

6 december. Rektor Eva Åkesson fattar beslut: oredlighet förekom.

?? Uppsala universitetsts personalansvarsnämnd fattar beslut om eventuella påföljder för forskarna.