–  Det är en självklarhet att man ska få de här insatserna för att kunna besöka vänner, åka på läger, ta en promenad eller delta i någon fritidsaktivitet, säger Birgitta Anér, aktiv i Autism- och Aspergerföreningen i Uppsala län.

Rätten till ledsagarservice ingår i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och berör människor som inte kommer ut så ofta och som bor på gruppboenden där det är ont om utåtriktade aktiviteter, särskild de som sker i egen regi. Gruppboenden ska visserligen erbjuda en individuell aktivitet minst en gång i veckan med ledsagare ur personalen. Men enligt Birgitta Anér är det si och så med den saken.
–  Det kräver planering och det är inte säkert att alla gruppboenden har personal till det. En annan aspekt av det hela är att människor tvingas välja. Om man vill gå och träna kan man inte gå på födelsedagskalas, till exempel. Så ska det inte behöva vara.

Föreningen har tillsammans med Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna gått igenom konsekvenserna av alla LSS-beslut som nämnden för Vuxna med funktionshinder fattat under första halvåret 2010. Det har de gjort eftersom de anser att åtstramningarna skapat orättvisor och försvårat funktionshindrades rätt att leva ett liv som alla andra.

Enligt studien får funktionshindrade och utvecklingsstörda inte de insatser de har rätt till och särskild ledsagarservice beviljas mycket sällan. Endast en av fyra ansökningar om ledsagarservice eller ledsagarservice för resa har beviljats under årets första sex månader. Möjligheten att ha flera insatser samtidigt har också begränsats. En annan allvarlig konsekvens är att kommunens tjänstemän fattar schablonmässiga beslut, menar handikappföreningarna.
–  En handläggare har svårt att bedöma en enskild individs behov och problemet har ökat i takt med kommunens stramare hållning. I avslagen står det bara att personen har goda levnadsvillkor ändå och därför inte behöver extra insatser, säger Birgitta Anér.

Det håller dock inte nämndens ordförande, Stig Rådahl (M) med om. Han säger att alla beslut sker efter en individuell prövning. Att färre personer beviljats ledsagare känner han inte till och han påpekar att alla ansökningar prövas lagenligt.
–  Det är aldrig bra med åtstramningar men de krympande medel vi har ska räcka till alla med behov, säger han.