De tre kandidaterna är alla kvinnor:

* Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi vid Karolinska Insitutet. Hon har tidigare varit tillförordnad rektor vid Karolinska Institutet 2016–2017, Scientific Director vid SciLifeLab och vicedekan för infrastruktur vid Karolinska Institutet.

* Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. Hon leder Nordens största grupp i batteriforskning och har varit prodekan för forskning för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Sedan  2017 är Kristina Edström rektorsråd för infrastruktur vid Uppsala universitet.

Artikelbild

| Uppsala universitet, universitetshuset, exteriör.

* Eva Åkesson, professor i kemisk fysik och nuvarande rektor vid Uppsala universitet. Hon tillträdde som rektor 2012. Hon var tidigare prorektor vid Lunds universitet 2009-2011 och vicerektor vid samma lärosäte 2003–2008.

Nuvarande rektorsperiod går ut vid kommande årsskifte. De tre kandidater som nu förs fram av rekryteringsgruppen ska träffa hörandeförsamlingen i slutet av september. Senare under hösten väntas konsistoriet fatta beslut om att förorda en av kandidaterna som rektor.

Slutgiltigt beslut om vem som ska leda universitetet fattas av regeringen.

Att rekryteringsprocessen den här gången sker öppet grundar sig på ett beslut av konsistoriet förra hösten.

– Det känns förstås hedrande och spännande att ha gått vidare efter att ha blivit intervjuad av rekryteringsgruppen, kommenterar Kristina Edström.

Hon berättar att det var kollegor som ursprungligen nominerade henne som kandidat och att hon själv inte skickat in någon ansökan.

Inför den hörandeförsamlingens kommande utfrågning känner hon sig förväntansfull inför de många och komplicerade frågor som hon tror väntar.

– Man kan väl säga att jag känner mig både modig och lite rädd, säger hon och återgår till det planeringsmöte Kristina Edström deltar i när UNT ringer.