Det nya vård- och omsorgsboendet placeras enligt förslaget strax nordost om Uppsala moské vid Gamla Uppsalagatan - Vattholmavägen, nära fotbollsplanen på Lötens sportfält. Byggnaden blir ett vinkelhus i fyra våningar med ett 70-tal platser, om planerna genomförs. Vårdboendet ska utformas med hänsyn till moskéns betydelse som märkesbyggnad, enligt kommunens förslag till detaljplan.

Marken är i dag en grönyta som emellanåt används som p-plats. Sportfältsvägen, som nu är infart mot moskén och sportfältet, föreslås samtidigt bli förlängd i riktning mot Tycho Hedéns väg. Syftet är att gatan ska fungera som länk vid en fortsatt utbyggnad med bostadskvarter österut. Sedan tidigare finns planer på ny bebyggelse även på motsatta sidan av Gamla Uppsalagatan, mot husen i Kantorsområdet. Förslaget till detaljplan för vårdboendet ska nu gå ut på så kallat samråd, då grannar och andra får lämna synpunkter.