Ett föräldrapar ville att deras son skulle få bokstaven J som andranamn och han skulle då heta Gustav J. Men Skatteverket sa nej med motiveringen att det inte vore förenligt med svenskt namnskick.

Skatteverket hänvisade till att namnlagen har skärpts och att bedömningar ska göras mer restriktivt än tidigare. Ett förnamn ska vara lämpligt vilket innebär att det ska vara frågan om just ett namn och inget annat.

Föräldrarna kontrade med att J varken kan anses stötande eller olämpligt som namn betraktat. De vill att alla deras söner ska ha J som mellannamn eftersom bokstaven har en speciell innebörd för familjen. Vilken innebörd det handlar om anges dock inte i handlingarna.

Förvaltningsrätten i Uppsala skriver i sin dom att världen blir alltmer gränsöverskridande och internationell. Därmed "ökar också behovet av en dynamisk och

tillåtande namnrätt".

Domstolen påpekar att Högsta förvaltningsdomstolen godtagit namnen Q och A-C som inte bedömdes kunna väcka anstöt eller leda till obehag för namnbärarna. Föräldraparet får alltså ge sonen namnet J.