Oppositionen vill ha en djupare analys, mer dialog och stimulanser till personalen. Alliansen lade fram ett nästan identiskt förslag år 2009. Också då skulle 300 miljonr spara på tre år, 200 tjänster skulle bort. Av sparpaketet blev inte mycket. Förra årets gick sjukhuset nästan 200 miljoner kronor back. Nu gör Alliansen ett nytt försök.
– Vi måste nå en ekonomi i balans. För att det ska vara möjligt så lägger vi upp det på en tre års period så sjukhuset har tid att göra de omställningar. Ingen tror att det går att få en ekonomi i balans på ett år, säger Ludvig Larsson (FP) ordförande i produktionsnämnden.

Han vill att landstingsstyrelsen tillåter Akademiska tillåtelse att gå med 200 miljoner kronor i underskott i år och 100 miljoner nästa år.
– Då har de tid på sig att komma till rätta med de underliggande problemen som finns i deras organisation.

Ert förra sparförsök misslyckades varför ska det här lyckas?
– Vårt första försök lyckades inte, så är det. Man kunde inte pressa ned antalet anställda som det var tänkt. Men vi har ledningen med oss på den här planen. Akademiska har själva identifierat problemen. Nu tar vi dessutom ett mer systematiskt grepp. Vi följer upp resultaten regelbundet, säger Ludvig Larsson.

Är det inte mer pengar som behövs?
– Nej, sjukhuset har alltid dragit över sin budget även om vi har tillfört mer pengar.

Oppositionen är i stort sett med på besparingarna, men med vissa förbehåll. Vänsterpartiet anser att kraven måste kombineras med morötter.
– Om vi ska få i gång ett förbättringsarbete så måste också personalen se att det ger något. De måste få behålla lite av det de uppnår, säger Sören Bergqvist (V).
Miljöpartisten Johan Edstav vill se en analys av var besparingarna ska göras.
– Alliansen vill smeta ut dem över hela organisationen. Det kan ju skada vissa verksamheten och göra så att vi inte uppnår exempelvis vårdgarantin, säger han.

Socialdemokraterna konstaterar att Uppsala läns landsting har den högsta kostnadsutvecklingen i landet. Något måste göras.
– Ska man spara 300 miljoner så måste man också ha en tydlig dialog med hela organisationen och inte bara lyssna på vad divisionscheferna säger. Man måste ge, inte bara ta, säger Börje Wennberg (S).

På måndag nästa vecka tar produktionsstyrelsen ställning till förslaget.