Håbo kommun utlyste en markanvisningstävling gällande ett nytt hus intill Resecentrum i Bålsta och det segrande förslaget blev ett 17 våningar högt hus i trä och glas, framtaget av Bjerking tillsammans med Håbohus.

– Det kommer att bli väldigt stort och ligger faktiskt på gränsen för vad som är möjligt med dagens kunskapsteknik. Vi tangerar vad som är tekniskt möjligt och flyttar gränsen framåt, säger Björn Johansson, avdelningschef på Bjerking Fastighetsutveckling.

Världens i dag hösta trähus, Treet i norska Bergen, är 14 våningar högt och detta hus slår alltså det. Dock pågår även fler trähusprojekt runt om i världen som ligger på ungefär samma nivå som det planerade huset i Bålsta.

– Tidigare har gränsen för vad som varit möjligt att bygga i trä legat på cirka nio våningar i Sverige. Men med en starkare primärstomme och genom att vi samtidigt kan använda oss av industriell produktion med hög kostnadseffektivitet kommer vi att kunna sträcka oss högre, säger Björn Johansson.

Huset kommer att rymma 55 bostäder, kontorsytor på tre våningsplan och en restaurang- och kafédel på bottenvåningen. Allmänheten ska också att kunna ta sig upp på husets tak. På taket planeras även för ett antal vindturbiner som ska producera el och som beräknas täcka hälften av husets elförsörjning. Med kombinationen av material och höjden på byggnaden är målsättningen att skapa ett nytt landmärke för Bålsta.

Just nu pågår ett detaljplanarbete och man tror att byggstart kan ske någon gång i början av 2018. Huset väntas stå färdigt runt årsskiftet 2019–2020.